Förmåner i Södra

Förmåner för ett hållbart arbetsliv

Medarbetare som trivs, mår bra och visar ett stort engagemang är avgörande för vår framgång och utgör kärnan i vår verksamhet. Vi vill attrahera, behålla och utveckla engagerade och kompetenta medarbetare och medarbetarförmåner är en del av detta arbete.

Nedan ett urval av de förmåner vi erbjuder våra medarbetare. 

Friskvård

Friskvårdsbidraget är till för att du som medarbetare ska investera i dig själv, din hälsa och hitta din egen väg till ett ökat välmående.

Sjukvårdsförsäkring

Genom vår sjukförsäkring får du snabb tillgång till privat planerad specialistsjukvård.

Hälsoundersökning

Vi erbjuder en hälsoundersökning vart tredje år, som ser kopplingen mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och hälsodata

Föräldralön

Vi erbjuder föräldralön motsvarande 80 procent av lönedelar som överstiger 10 basbelopp efter avräkning av försäkringskassans eller avtalsenliga ersättningar.

Grön el

Södra är Sveriges största producent av grön el. El som kommer från våra medlemmars skogar och egen vindkraft.  Det är så enkelt och klimatsmart det kan bli. 

Pension

Vi erbjuder pensionsrådgivning och pensionsinformation. Som medarbetare har du också möjlighet att löneväxla mot pension.

Studiebidrag

Södra vill stödja enskilda medarbetare att genom studier förkovra sig inom olika områden som kan vara nyttiga och användbara inom den nuvarande befattningen.

Stugor och lägenheter

Med Södras personalstiftelse kan du njuta av sköna semesterveckor på ost- och västkusten, i fjällen och i storstaden. 

Rörlig ersättning

Rörlig ersättning syftar till att uppmuntra goda arbetsinsatser. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda resultatmål. 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor