Examensarbete

Vi ger dig möjlighet att testa dina kunskaper, omsätta teori till praktik, och få nya perspektiv och kunskaper att bära med dig. Samtidigt hoppas vi att ditt examensarbete och dina kreativa idéer kan bidra till vår fortsatta utveckling.

Examensarbete

Varför examensarbete på Södra?