Karriär, utveckling och ledarskap

Karriär - utveckling för alla

Vi jobbar aktivt för möjligheten att utveckla och utvecklas inom Södra. Vår målsättning är att erbjuda intressanta utvecklingsmöjligheter för alla, i en unik och tilltalande företagskultur.

Förutom att du och dina kollegor lär er av varandra i det dagliga arbetet, erbjuder vi utbildningar, utvecklingsprogram, fördjupande kurser och nätverk. 

"Karriär för oss på Södra innebär att du som medarbetare hela tiden utvecklas

Sara Bengtsson, HR-chef, Södra Academy

Visste du att...

De skogsindustriella företagen satsar 2,3 miljarder i egen forskning per år

Skogsindustrin är världens 3:e största exportör av massa, papper och sågade trävaror  

120 000 är sysselsatta i skogsnäringen, dvs som anställda eller underleverantörer

Din nyfikenhet - många utvecklingsmöjligheter

Med en stor portion nyfikenhet kan du upptäcka många möjligheter inom Södra och driva din egen utveckling. Så här ser våra vägar för karriär ut: 

Linjär - från medarbetare till chef, till senior chef etc. Med ett starkt intresse för ledarskap och med ökat inflytande och ansvar

Specialist - att bli så bra som möjligt inom sitt område, långsiktig specialisering och kvalitetsorientering-

Generalist - Utvecklingsinriktad och unik med många kompetenser. Att göra karriär genom att bredda och kunskapen inom samma eller relaterade områden

Matris/projekt- I Södra jobbar vi mycket i projektform med allt ifrån industriinvesteringar, innovation och andra förändringsprojekt vilket ger många utvecklingsmöjligheter.

Finna sin väg

För att lyckas inom Södra tror vi att du behöver: 

våga göra fel och lära dig av dem

bidra till transparens och en god feedbackkultur

vara beredd att ”bygga vägen" medan du kör på den 

uppleva att dina värderingar passar väl ihop med Södras

vara sugen och nyfiken på att lära och lära ut genom bland annat internt och externt nätverkande

 

Ledarskapet

Det sägs ofta att kultur och värderingar sitter i väggarna. Men det gör det inte. Det sitter inte heller i ryggmärgen. Ledarskap handlar om att tydligt visa ”så här jobbar vi hos oss” och genom det får vi våra medarbetare att fatta smarta beslut utan att fråga en chef först. Det handlar om att skapa en miljö som är rolig att arbeta i, där man vill och vågar ta egna initiativ. Allt i en kultur där självständighet, delaktighet, kreativitet och framåtanda är avgörande.

En av chefens viktigaste ansvar är att genom medarbetarna bidra till långsiktig avkastning till våra ägare. För att lyckas med detta behöver en ledare kontinuerligt arbeta med strategi-, struktur- och kulturfrågor, och i det arbetet finna mätpunkter för framsteg, för att veta att vi bidrar till värdeskapande. Det finns inte direkt någon systematisk metodik att ta till utan mycket av framgången återfinns i hur väl chefen lyckas integrera kulturen runt värdeskapande i organisationen.

När ledare är tydliga med vilka beteenden som är önskvärda kommer alla andra att förstå vad de ska göra och hur de ska göra det. Genom den tydligheten skapar vi oss själva en enklare vardag, för alla. Med tydlighet i beteenden, attityd och symbolhandlingar ökar den interna effektiviteten genom att alla intuitivt vet hur vi bäst skapar värde och förflyttning. 

Det viktigaste av allt är att alla ledare, formella som informella, visar vägen, att vi vet vad som gäller och att vi vill vara förebilder. 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor