Som HR-administratör arbetar jag brett inom området och stöttar mina kollegor, chefer och medarbetare i olika frågor som dyker upp.

På Södra ges jag möjlighet att utnyttja mitt intresse för medmänniskor och min djupa tro på lika behandling i alla livets steg. Det är en organisation som i mångt och mycket visar omvärlden den rätta vägen att gå i fråga om hållbarhet. En hållbarhet som dels kan mätas i finansiella och materiella termer, men också i vad som jag anser är det viktigaste, det mänskliga värdet.

emil.bondesson@sodra.com

Jag rekryterar

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor