Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Personuppgiftsgaranti:

Som en förutsättning för att du ska kunna söka jobb hos oss på Södra kommer vi att behöva registrera dina personuppgifter för att kunna hantera, lagra och i övrigt behandla din jobbansökan.  Du har enligt lag ett antal rättigheter. Du hittar dem nedan under Dina rättigheter 

Så behandlar vi dina personuppgifter 

Södra Skogsägarna ekonomisk förening ser det som en förtroendefråga att dina personuppgifter behandlas korrekt och vill härmed informera dig om behandlingen av dina personuppgifter. Denna information omfattar alla de personuppgifter som du lämnar i samband med att du söker en utannonserad tjänst, eller registrerar ditt CV i vår CV-databas.  

Personuppgiftsansvarig 
Södra Skogsägarna ekonomisk förening är personuppgiftsansvarig. 

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Södra hämtar i första hand in personuppgifter direkt från dig. Det gäller namn, personnummer, adress, e-postadress, kön, CV, personligt brev och telefonnummer.  

Varför samlar vi in personuppgifterna?
Södra behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera din jobbansökan, samt för att kunna utföra tillhörande administrativa åtgärder, såsom att ta kontakt med dig vid behov etc. 

Laglig grund
Dina personuppgifter behandlas i huvudsak genom ditt samtycke. Ifall du inte längre vill att dina uppgifter ska finnas hos Södra, kan du närsomhelst gå in i Södras rekryteringsverktyg och radera dina uppgifter. Det är dock viktigt att du är medveten om att detta kan innebära att du inte kan ansöka om ett visst jobb. Dina uppgifter kan dock i vissa fall komma att sparas i enlighet med vad som anges nedan under Gallring. I de fall en behandling inte kan grunda sig på ditt samtycke kan dina personuppgifter även behandlas genom en s.k. intresseavvägning.  Personuppgifter behandlas även för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt lag, såsom bokföringslagen och gällande arbetsrättslig lagstiftning, såsom, men inte begränsat till diskrimineringslagen, lag om medbestämmande i arbetslivet samt lag om anställningsskydd.  

Gallring av Personuppgifter
Personuppgifterna behålls maximalt i 2 år efter att du senast har uppdaterat din profil, eller skickat in dina uppgifter till oss. 

Överföring av personuppgifter
Södra måste i vissa fall överföra dina personuppgifter till olika externa samarbetspartners. Dina personuppgifter kan även komma att skickas vidare till dotterbolag inom Södrakoncernen. Därutöver kan även dina personuppgifter komma att överföras till olika leverantörer av IT-tjänster, såsom IT-support, utveckling och systemförvaltning. I de fall Södra överför dina uppgifter till externa parter för att de ska behandla personuppgifter för Södras räkning upprättas s.k. personuppgiftsbiträdesavtal. Det innebär att Södra avtalar med motparten kring hur behandlingen av dina personuppgifter får utföras.  Södra kommer som huvudregel enbart att överföra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall dina personuppgifter måste överföras till land utanför EU sker det i enlighet med de skyddsregler som framgår av gällande dataskyddslagstiftning, det innebär bl.a. att särskilda försiktighetsåtgärder vidtas, inkluderat en bedömning av det aktuella landets dataskyddslagstiftning.  

Känsliga uppgifter
Södra har som rutin att inte inhämta känsliga personuppgifter, (exempelvis uppgifter om etnicitet hälsa, religion eller sexuell läggning). Vi föreslår att du inte lämnar känsliga personuppgifter i fritextfält eller dyl.  

Säkerhet för dina personuppgifter
Södra kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att tillse att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och för att begränsa och förhindra risken att dina personuppgifter hamnar i fel händer. Överföring av personuppgifter via internet kan dock aldrig ske helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att du som användare också tar ansvar för att säkerställa att dina uppgifter skyddas. Det åligger t.ex. dig som användare att tillse att dina inloggningsuppgifter hålls hemliga.

Optimering av innehåll
För att optimera och förbättra Södras digitala kanaler samlar vi in viss information om dig. Det handlar främst om så kallade Cookies, vilka till exempel kan ge oss information om vilket innehåll som du använder mest frekvent. Detta gör Södra för att kunna ge dig riktade erbjudanden som passar dina preferenser.  

Mer information om Cookies

Dina rättigheter
Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning rätt att en gång kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska ske skriftligen och skickas till Södra (se nedan för kontaktuppgifter). 

  • Du har rätt att invända mot behandlingen
  • Du kan begära att dina personuppgifter rättas. 
  • Du kan också i vissa fall begära att dina personuppgifter raderas, begränsas eller blockeras genom att kontakta Södra. För att ta bort ditt CV och profil kan du närsomhelst logga in i Södras rekryteringsverktyg och radera alla dina uppgifter.
  • Du har rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter, det innebär att dina uppgifter ska kunna överföras till en annan personuppgiftsansvarig. 
  • Du kan också lämna klagomål om Södras hantering av dina personuppgifter direkt till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (www.datainspektionen.se)  

Det kan dock finnas begränsningar i lag som påverkar dina rättigheter ovan. 

Har du frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Södra enligt kontaktuppgifter nedan. 

Ändringar
Södra förbehåller sig rätten att ändra denna policy, bl.a. med anledning av ändringar i gällande dataskyddslagstiftning. Du kommer att få information om ändringar genom e-post, ändringar kommer även att publiceras på www.sodra.com.  

E-post: hr-direkt@sodra.com
Telefon: 0470-89500

Adress: 
Södra skogsägarna ekonomisk förening
Servicecenter HR
351 89 Växjö 

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor